บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด มีความมุ่งมั่นพัฒนาและรักษามาตรฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ รางวัลแห่งความสำเร็จจากประกาศนียบัตรต่างๆ ที่ได้รับ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ผลิตสินค้าอย่างมีจรรยาบรรณและตามมาตรฐานสากล เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพที่ดี คือ ความงามของชีวิต”

  • ISO 9001 : 2015
  • ISO 14001 : 2015
  • ISO 45001 : 2018
  • GMP Cosmetic
  • GMP Pharmaceutical : Human Medicinal Products (ยาแผนปัจจุบัน)
  • GMP Pharmaceutical : Human Medicinal Products (ยาแผนโบราณ)
  • GMP FOOD
  • FSSC22000
  • HACCP
  • HALAL
GMP Cosmetic
GMP Pharmaceutical
GMP Food Supplement
HALAL