ปี พ.ศ. 2533
Prickly Heat powder - series เปียนโน
ภาพยนตร์เพลงโฆษณาแป้งตรางู 3 เวอร์ชั่น (เปียนโน, ร็อค และแคน) ภายใต้แนวคิด "ร้อน...อากาศร้อน...ใช้แป้งตรางู" โดยจรัสพงษ์ สุรัสวดี หรือที่รู้จักในนามของ
ซูโม้ตู้ เป็นพรีเซนเตอร์ สร้างความทรงจำให้กับผู้บริโภคได้ดี
โฆษณา

ปี พ.ศ. 2533


ปี พ.ศ. 2533


ปี พ.ศ. 2533


ปี พ.ศ. 2532


ปี พ.ศ. 2532


ปี พ.ศ. 2523


ปี พ.ศ. 2498


ปี พ.ศ. 2498


ปี พ.ศ. 2456