ปี พ.ศ. 2537
Prickly Heat powder - series อยู่เย็นเป็นสุข
ภาพยนตร์โฆษณาแป้งตรางูชุด "อยู่เย็นเป็นสุข"
โฆษณา

ปี พ.ศ. 2537


ปี พ.ศ. 2537


ปี พ.ศ. 2536


ปี พ.ศ. 2535


ปี พ.ศ. 2534


ปี พ.ศ. 2534