ผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากจะได้รับความนิยมภายในประเทศแล้ว เรายังมีจัดจำหน่ายในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไนจีเรีย ฮ่องกง และจีน