อีกหนึ่งบริการที่เรายินดีนำเสนอให้กับท่านคือ เราสามารถที่จะจัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากแหล่งผู้ผลิตที่มากด้วยประสบการณ์
และเชื่อถือได้ ตามรายการดังนี้

รายการวัตถุดิบ

Alaska Crab Chitosan
Apple Pectin & Fiber
Biotin
Black Sesame Extract
Brewer Yeast
Chlomium Picolinate 12%
Chlorophyll
Choline Bitartrate
Co Enzyme Q10
Creatine Monohydrate (200 Mesh)
Green Tea Extract Powder (40%)
Horsetail Extract Powder
Pine Bark Extract Powder (95%)
Tomato Extract Powder (1% Lycopene)
Ginger Root Extract Powder (5%)
Ginseng Korea Extract Powder
Grape Seed Extract
Isolated Soy Protein
Kelp
L-Carnitine L-Tartrate
L-Glutathione
L-Methionine
Marine Collagen
Rosemary Herbs Extract Powder
White Kidney Bean Extract Powder
Young Barley Leave Extract Powder
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อซักถามมาที่ ติดต่อเรา
** ในรายการวัตถุดิบที่มีเส้นใต้ สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้