อีกหนึ่งบริการที่เรายินดีนำเสนอให้กับท่านคือ เราสามารถที่จะจัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากแหล่งผู้ผลิตที่มากด้วยประสบการณ์
และเชื่อถือได้ ตามรายการดังนี้

Young Barley Leave Extract Powder (สารสกัดจากต้นอ่อนข้าวบาร์เลย์)

สารสกัดยอดอ่อนข้าวบาร์เลย์ ได้จากยอดอ่อนข้าวบาร์เลย์ที่เพาะปลูกด้วยวิธีการ Organic

Specification

Product Name : Young Barley Leave Extract Powder
Botanical Name : Rosmarinus officinalis
Chemical Structure : No
Analytical Specification
Moisture 4.9%
Ash 1.1%
Protein 25.8%
Cellulose 30.1%
Glucose 3.16%
Fruotose 3.07%
Calcium 660mg/100g
Potassium 2310mg/100g
Magnesium 231mg
Sodium 260mg/100g
B1 thiamin 0.01mg/100g
B2 riboflavin 1.26mg/100g
Folic acid 0.90mg/100g
Ascorbic acid 87mg/100g
Chlorophyll 508mg/100g
Superoxide dismatase 1340U/h/g