อีกหนึ่งบริการที่เรายินดีนำเสนอให้กับท่านคือ เราสามารถที่จะจัดหาและจำหน่าย วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง จากแหล่งผู้ผลิตที่มากด้วยประสบการณ์
และเชื่อถือได้ ตามรายการดังนี้

Biotin (ไบโอติน)

ไบโอตินจัดอยู่ในกลุ่มของ วิตามิน บี ซึ่งจะทำงานร่วมกับ วิตามิน บี5 ในการสร้างเอ็นไซม์ที่สำคัญหลายๆ ชนิด ซึ่งมีส่วนในการเร่งกระบวนการทางเคมี
ในร่างกาย

Specification

Product Name : Biotin
Botanical Name : No
Chemical Structure :
Analytical Specification
Appearance A White or off-white crystalline powder
Identifications Infrared Absorption
Specific Rotation 89 o ~+ 93 o
Organic Volatile Impurity Meets USP requirement
Assay (Titration,0.1NaOH) 97.5% ~ 100.5%
Reference Standard : USP 24