26/04/2013
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 28
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ การอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2556 หลักสูตร "วัยใส วัยธรรม" รุ่น 28 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ณ ธรรมสถานว่องวานิช สมุทรปราการ ดูรายชื่อน้องๆ เยาวชนคนเก่งได้ที่ดาวน์โหลดไฟล์

07/10/2014
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance วันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช สมุทรปราการ ...
23/05/2014
อังกฤษตรางูร่วมกับมูลนิธิว่องวานิชจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องทำบุญ" ครั้งที่ 2
อังกฤษตรางูร่วมกับมูลนิธิว่องวานิชจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องทำบุญ" ครั้งที่ 2 จัดธรรมบรรยาย บำเพ็ญจิตภาวนา เวียนเทียน ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน ทำบุญตักบาตร และสนทรียสนทนาธรรม...
28/04/2014
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 30
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" รุ่น 30 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557...
02/04/2014
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 29
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" รุ่น 29 วันที่ 17-19 เมษายน 2557...
07/03/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius ปี 2557
อังกฤษตรางู ร่วมกับมูลนิธิว่องวานิช เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ...
Page of 10