07/03/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius ปี 2557
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 90 คน ดังนี้

    • โครงการเซนลุกซ์จีเนียส ผู้เข้าอบรมอายุ 8 - 12 ปี
         - รุ่นที่ 29  วันที่ 17 – 19 เมษายน 2557
         - รุ่นที่ 30 วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2557

กติกาการเข้าร่วมโครงการ

1.    กรุณาแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมและรุ่นที่จะเข้า ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม  2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
2.    สมาชิกที่แจ้งยืนยันรายชื่อภายใน 90 คนแรกมีสิทธิได้เข้ารับการอบรม รายชื่อที่เกินให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
3.    ให้สิทธิ์ครอบครัวละ 1 คน ต่อ 1 รุ่น คนที่เหลือให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
4.    เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์แจ้งยกเลิก บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อสำรองให้เข้ารับการอบรมแทน ตามลำดับ
5.    สมาชิกที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าอบรม  1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสำรอง หากไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิ์รุ่นต่อไป


หากมีความประสงค์ส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม สามารถแจ้งยืนยันรายชื่อผ่านช่องทาง ดังนี้

1.    E-Mail Address tassanee_k@britishdispensary.com
2.    Facebook CSR@Britishdispensary
3.    เบอร์โทรศัพท์ 02-645-1333 ต่อ 152 ติดต่อ คุณทัศนีย์

*หมายเหตุ กรุณาสมัครเป็นสมาชิกก่อนแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรม

Click Download File ระเบียบการ, ตารางการอบรม

21/09/2016
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance 1/2559
อังกฤษตรางู เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิหลักสูตร โครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี ในวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2559 ...
16/12/2015
เรียนเชิญงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช ...
02/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ปี2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2558 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" Advance วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ...
26/04/2013
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 28
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2556 หลักสูตร "วัยใส วัยธรรม" รุ่น 28 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ...
19/09/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส แอ๊ดวานซ์ ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ จำนวน 90 คน ...
 
Page of 10