19/09/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส แอ๊ดวานซ์ ประจำปี 2557 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ

 กติกาการเข้าร่วมโครงการ

1.    ลงทะเบียนกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.britishdispensary.com/news_stluke_apply.php
2.    สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 สมาชิกที่แจ้งยืนยันรายชื่อภายใน 90 คนแรกมีสิทธิได้เข้ารับการอบรม รายชื่อที่เกินให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
3.    ให้สิทธิ์ครอบครัวละ 1 คน ต่อ 1 รุ่น คนที่เหลือให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
4.    เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์แจ้งยกเลิก บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อสำรองให้เข้ารับการอบรมแทน ตามลำดับ
5.    สมาชิกที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม  แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าอบรม  1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสำรอง หากไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิ์รุ่นต่อไป

หากมีความประสงค์ส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม สามารถแจ้งยืนยันรายชื่อผ่านช่องทาง ดังนี้
1.    E-Mail Address tassanee_k@britishdispensary.com
2.    Facebook CSR@Britishdispensary

*หมายเหตุ กรุณาสมัครเป็นสมาชิกก่อนแจ้งยืนยันรายชื่อเข้ารับการอบรมClick Download File ระเบียบการ, ตารางการอบรม

07/10/2014
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance วันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช สมุทรปราการ ...
23/05/2014
อังกฤษตรางูร่วมกับมูลนิธิว่องวานิชจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องทำบุญ" ครั้งที่ 2
อังกฤษตรางูร่วมกับมูลนิธิว่องวานิชจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องทำบุญ" ครั้งที่ 2 จัดธรรมบรรยาย บำเพ็ญจิตภาวนา เวียนเทียน ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน ทำบุญตักบาตร และสนทรียสนทนาธรรม...
28/04/2014
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 30
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" รุ่น 30 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557...
02/04/2014
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 29
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" รุ่น 29 วันที่ 17-19 เมษายน 2557...
07/03/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius ปี 2557
อังกฤษตรางู ร่วมกับมูลนิธิว่องวานิช เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ...
Page of 10