26/04/2013
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 28  
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2556 หลักสูตร "วัยใส วัยธรรม" รุ่น 28 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ณ ธรรมสถานว่องวานิช สมุทรปราการ ดูรายชื่อน้องๆ เยาวชนคนเก่งได้ที่ดาวน์โหลดไฟล์

21/09/2016
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance 1/2559
อังกฤษตรางู เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิหลักสูตร โครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี ในวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2559 ...
16/12/2015
เรียนเชิญงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช ...
02/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ปี2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2558 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" Advance วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ...
26/04/2013
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 28
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2556 หลักสูตร "วัยใส วัยธรรม" รุ่น 28 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ...
19/09/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส แอ๊ดวานซ์ ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ จำนวน 90 คน ...
 
Page of 10