19/09/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance  

บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส แอ๊ดวานซ์ ประจำปี 2557 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ

 กติกาการเข้าร่วมโครงการ

1.    ลงทะเบียนกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกผ่านหน้าเว็บไซต์ http://www.britishdispensary.com/news_stluke_apply.php
2.    สนใจส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม กรุณาแจ้งยืนยันรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557 สมาชิกที่แจ้งยืนยันรายชื่อภายใน 90 คนแรกมีสิทธิได้เข้ารับการอบรม รายชื่อที่เกินให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
3.    ให้สิทธิ์ครอบครัวละ 1 คน ต่อ 1 รุ่น คนที่เหลือให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง
4.    เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์แจ้งยกเลิก บริษัทฯ จะแจ้งรายชื่อสำรองให้เข้ารับการอบรมแทน ตามลำดับ
5.    สมาชิกที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม  แต่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าอบรม  1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสำรอง หากไม่แจ้งจะถูกตัดสิทธิ์รุ่นต่อไป

หากมีความประสงค์ส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรม สามารถแจ้งยืนยันรายชื่อผ่านช่องทาง ดังนี้
1.    E-Mail Address tassanee_k@britishdispensary.com
2.    Facebook CSR@Britishdispensary

*หมายเหตุ กรุณาสมัครเป็นสมาชิกก่อนแจ้งยืนยันรายชื่อเข้ารับการอบรมClick Download File ระเบียบการ, ตารางการอบรม

21/09/2016
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance 1/2559
อังกฤษตรางู เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิหลักสูตร โครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี ในวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2559 ...
16/12/2015
เรียนเชิญงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช ...
02/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ปี2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2558 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" Advance วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ...
26/04/2013
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 28
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2556 หลักสูตร "วัยใส วัยธรรม" รุ่น 28 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ...
19/09/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส แอ๊ดวานซ์ ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ จำนวน 90 คน ...
 
Page of 10