21/09/2016
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance 1/2559  
บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร โครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี กำหนดจัด วันศุกร์ที่ 14 - 15 - 16  ตุลาคม  พ.ศ.2559 จำนวน 90 คน ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ โดย  วิทยากรของมูลนิธิว่องวานิช  ร่วมกับพระราชญาณกวี- วัดพระรามเก้า - คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล - พระมหาเด่นศักดิ์  สุขุมาโล วัดเทพลีลา - พระวิทยา  ญาณเวที  วัดดาวคะนองฯ

กติกาการเข้าร่วมโครงการฯ

  1. กรุณากรอกใบสมัครก่อนแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรมที่ http://www.britishdispensary.com/news_stluke_apply.php
  2. สมาชิกที่สนใจแจ้งยืนยันรายชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ มาทางเมลล์ tassanee_k@britishdispensary.com  หรือผ่านทาง Facebook CSR@Britishdispensary
  3. รับจำนวนจำกัด  90 คน รายชื่อที่เกินให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง 
  4. เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์แจ้งยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าอบรม 1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สำรอง
  5. บริษัทฯ รับเฉพาะสมาชิกที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น

21/09/2016
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance 1/2559
อังกฤษตรางู เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิหลักสูตร โครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี ในวันที่ 14-16 ตุลาคม พ.ศ.2559 ...
16/12/2015
เรียนเชิญงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ดร.บุญยง ว่องวานิช ...
02/10/2015
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ปี2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2558 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" Advance วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558 ...
26/04/2013
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 28
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2556 หลักสูตร "วัยใส วัยธรรม" รุ่น 28 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2556 ...
19/09/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส แอ๊ดวานซ์ ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ สมุทรปราการ จำนวน 90 คน ...
 
Page of 10