21/09/2016
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius Advance 1/2559  
บริษัทอังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด ขอแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตร โครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance สำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี กำหนดจัด วันศุกร์ที่ 14 - 15 - 16  ตุลาคม  พ.ศ.2559 จำนวน 90 คน ณ ธรรมสถานว่องวานิช จ.สมุทรปราการ โดย  วิทยากรของมูลนิธิว่องวานิช  ร่วมกับพระราชญาณกวี- วัดพระรามเก้า - คุณทัศน์ชัย  บัณฑิตกุล - พระมหาเด่นศักดิ์  สุขุมาโล วัดเทพลีลา - พระวิทยา  ญาณเวที  วัดดาวคะนองฯ

กติกาการเข้าร่วมโครงการฯ

  1. กรุณากรอกใบสมัครก่อนแจ้งยืนยันเข้ารับการอบรมที่ http://www.britishdispensary.com/news_stluke_apply.php
  2. สมาชิกที่สนใจแจ้งยืนยันรายชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ มาทางเมลล์ tassanee_k@britishdispensary.com  หรือผ่านทาง Facebook CSR@Britishdispensary
  3. รับจำนวนจำกัด  90 คน รายชื่อที่เกินให้ถือเป็นรายชื่อสำรอง 
  4. เมื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์แจ้งยกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันเข้าอบรม 1 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกที่สำรอง
  5. บริษัทฯ รับเฉพาะสมาชิกที่สามารถปฏิบัติตามระเบียบในการเข้าร่วมโครงการได้เท่านั้น

07/10/2014
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส Advance วันที่ 10-12 ตุลาคม 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช สมุทรปราการ ...
23/05/2014
อังกฤษตรางูร่วมกับมูลนิธิว่องวานิชจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องทำบุญ" ครั้งที่ 2
อังกฤษตรางูร่วมกับมูลนิธิว่องวานิชจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องทำบุญ"ครั้งที่ 2 จัดธรรมบรรยาย บำเพ็ญจิตภาวนา เวียนเทียน ปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน ทำบุญตักบาตร และสนทรียสนทนาธรรม...
28/04/2014
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 30
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" รุ่น 30 วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557...
02/04/2014
ประกาศรายชื่อเยาวชนเข้าค่ายเซนลุกซ์จีเนียส รุ่น 29
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสมาธิโครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 หลักสูตร "เซนลุกซ์จีเนียส" รุ่น 29 วันที่ 17-19 เมษายน 2557...
07/03/2014
เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ St. Luke's Genius ปี 2557
อังกฤษตรางู ร่วมกับมูลนิธิว่องวานิช เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายสมาธิ โครงการเซนลุกซ์จีเนียส ประจำปี 2557 ณ ธรรมสถานว่องวานิช ...
Page of 10